en de
 

 


Henk van Veelen

H.E. van Veelen (1949)
Doctoraal psychologie ( R.U. Groningen )

Ik heb meer dan vijfentwintig jaar gewerkt in verschillende rollen en posities in het onderwijs, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven als leraar/trainer, adviseur en manager. Mijn carričre in het organisatieontwikkelings- en trainingswerk ben ik in 1988 begonnen bij Schouten & Nelissen waar ik onder andere verantwoordelijk was voor de opbouw en ontwikkeling van het bedrijf in het noorden van het land. Ik heb inmiddels een lange ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en training. In 1995 ben ik begonnen in mijn eigen bedrijf (Organisatieadviesbureau Van Veelen BV) met een sterk accent op managementcoaching en procesbegeleiding. Daarnaast ben ik partner in zowel SIMLEARN GMBH (2000) als Management Drives Deutschland GMBH (2003), beiden gesitueerd in Regensburg Duitsland. Daardoor heb ik mijn werkterrein uitgebreid naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waar ik geregeld als trainer/coach optreed met de tools die door deze bedrijven worden gebruikt.

Mijn inzet richt zich vooral op het coachen en begeleiden van mensen op individueel-, groeps- en organisatieniveau. Ik ben met name geďnteresseerd in het ondersteunen van medewerkers, managers en besturen bij het omgaan met (ingrijpende) veranderingen en sterk toenemende complexiteit. Managementcoaching vindt hoofdzakelijk op midden- en seniorniveau plaats.

Ik heb mijn ervaring in veel verschillende branches opgedaan. Ik heb zowel op nationaal- als internationaal niveau gewerkt voor een groot aantal bedrijven en instellingen, zowel in de profit-, non-profit, en not-for-profit sectoren. De clientčle bestaat uit gemeentelijke- en provinciale overheden, transportfirma’s, civieltechnische- en financiële adviesbedrijven, ziekenhuizen, chemische-, food-, kunststof- auto- en ruimtevaartindustrie en het bank- en verzekeringswezen.

Onderwerpen die aanvankelijk veel aan de orde kwamen waren: stressmanagement, managementskills, teamcoaching, procesbegeleiding, strategieontwikkeling en het opzetten van mentoring- en coachingssystemen. De laatste jaren komen thema’s als mediation in de context van cultuurverschillen, ‘value-based’ organisatie veranderen en het trainen van ‘soft skills’ in complexe omgevingen meer aan bod.
 
Ik heb verschillende professionele opleidingen op het gebied van organisatieontwikkeling en training gevolgd. De belangrijkste zijn het ‘Professional Development Program’ van het International Institute of Organizational Development (IOD) in Leuven (België) en het ‘Rational Emotive Training Program’ van het Institute of Rational Emotive Therapy in New York. Ik volgde verder met succes het programma van het Gestalt Institute of Cleveland ‘International Organization and Systems Development Program’. Voorts ben ik een gecertificeerde coach Management Drives en heb ik diverse coachingsopleidingen gedaan. ( o.a. Gestalt-, RET- en NLP).
 
Ik ben psycholoog NIP en ik ben ingeschreven in het register van wetenschappelijke opgeleide trainers van het Nederlands Instituut van Psychologen. Ik spreek vloeiend Engels en Duits en Frans op een goed niveau.