en de
 

 


Stijl & filosofie

Mijn klanten vermelden vaak mijn begrip voor hun denkwijze en mijn talent de wijze waarop zij hun werkelijkheid beleven te doorgronden. Het benoemen van minder productieve gezichtspunten en het ondersteunen bij de ontwikkeling van meer adequate ‘mind sets’ bij het nastreven van hun doelen is daarvan de logische consequentie.

Mijn benadering is pragmatisch in de zin dat ik allerlei normatieve discussies over goed en kwaad en pech of geluk vermijd. Mijn benadering wortelt evenwel in bevrijdende en humanistische waarden.

Mensen hebben het recht zichzelf te zijn en tegelijkertijd moeten ze zich aanpassen aan de (werk)context waarin ze leven. Een gezonde balans tussen die twee is meestal voorspellend voor een succesvol ‘werkleven’.

In mijn curriculum vitae treft u diverse opleidingen aan die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en uitwerking van deze basisfilosofie.