en de
 

 


Coaching & sparring

Thema’s:

Op individueel niveau:

 • Ontdekken van eigen talenten en verdere ontwikkeling;
 • Het beter organiseren van het eigen werk, stressmanagement en de balans tussen werk en privé;
 • Communicatieve vaardigheden en de invloed van het eigen gedrag op anderen;
 • Inzicht in de eigen drijfveren en de implicaties voor de verdere carričre;
 • Meestal wordt een vast aantal sessies afgesproken en de leidinggevende regelmatig over het verloop geďnformeerd.

Op management/leiderschapsniveau:

 • Het verkrijgen van meer invloed binnen de eigen organisatie;
 • Verbetering en versnelling van de samenwerking binnen het eigen team;
 • Verdere verdieping en ontwikkeling van de eigen managementstijl;
 • Het management van verwachtingen op het werk en thuis;
 • Ook hier wordt meestal van een vast aantal sessies uitgegaan. De benadering is echter wat opener en volgt de ontwikkelingen in het ‘managementleven’.

Soms ontwikkelt de coaching zich in de richting van teamcoaching of transitieworkshops. In andere gevallen wordt de context breder en raak ik als consultant/sparringpartner betrokken bij organisatieontwikkeling rond thema’s als:

 • Omgaan met weerstand tegen verandering;
 • Het stimuleren en implementeren van zelfsturende benaderingen;
 • Het omgaan en managen van toenemende complexiteit;
 • Samenwerking met andere organisaties;
 • Het hanteren van ‘bedrijfspolitieke thema’s’;
 • Veranderingen in de medezeggenschap;
 • Programmamanagement in het kader van cultuurverandering.